Vastaava mestari

Mielestämme omakotirakentamisen tulee olla vaivatonta ja selkeää. Ilman ammattitaitoista vastaavaa mestaria tämä ei onnistu. Myös rakennuslupa edellyttää vastaavan mestarin (työnjohtajan) valitsemista.

Vastaava mestari johtaa rakennustyötä, huolehtii rakentamista koskevien säännösten ja määräysten noudattamisesta sekä vastaa työn suorituksesta ja sen laadusta. Vastaava mestari valvoo, että rakentaminen tehdään rakennusluvan ja hyvän rakennustavan mukaisesti.

Vastaava mestari kannattaa valita aivan hankkeen alkuvaiheessa, ennen esim. mahdollisen talopaketin hankkimista. Ammattitaitoinen vastaava mestari säästää paljon rahaa ja turhaa työtä!

Tarjoamme kaikki vastaavan mestarin palvelut ja rakentamisen laadunvalvontaan liittyvät palvelut.

Esimerkki rakentamisen projektinhallinnasta ja vastaavan mestarin osuudesta omakotihankkeen etenemiseen:
http://web.mac.com/jarkko.lampinen/vaajatalo/
 
 

 
Tähtirakenne Oy, Kennääntie 514, 41120 Puuppola, p. 0400 342 586 info@tahtirakenne.fi